VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VII. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty pro odstoupení. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty odstoupení možné.)

Odstoupení od smlouvy

Adresát: Petra Musilová

IČ: 07408480

Sídlo: Lerchova 826, Sušice 342 01

E-mail: petra@petramusilova.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí tohoto digitálního obsahu (online kurzu):

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

 

PRO PŘÍPAD, ŽECHCETE PENÍZE VRÁTIT NA JINÝ ÚČET, NEŽ ZE KTERÉHO JSTE PLATILI PŘI OBJEDNÁVCE:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:.............................................................

 

Datum:

 

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):